NTSL -Nara Two-meter SSB Lovers-
検索:

自助・共助の移動運用で、一層の健康維持・増進を図りましょう!

 

2022-01-01 マラソンコンテストで移動運用!